ENROLLMENT

  วิธีการสมัคร

1.ผู้ปกครองพาเด็กมาเยียมชมโรงเรียน.
2.กรอกใบสมัคร โดยแนบเอกสารประจำตัวเด็กเช่น สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และบัตรประจำตัวผู้ปกครอง
3.ชำระค่าเล่าเรียน

เกณฑ์ การรับสมัคร

  • ชั้นเตรียมอนุบาล รับตั้งแต่อายุ 1.6  ปี
  • ชั้นอนุบาล 1 -3 รับตั้งแต่อายุ 3-6 ปี
  • นักเรียนที่จะสมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 ต้องเกิดก่อน 16 พค. 2561 และต้องผ่านการประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษ กรณีที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อน ต้องเข้าคอร์สการปรับพื้นฐานทางภาษาอัวกฤษ ในเดือน ปลายเมษายน หรือต้นพฤษถาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเปิดเทอม

 

โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการพร้อมชำระค่าจองชั้นเรียน (ค่าเล่าเรียน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ชำระจำนวน 12,000 บาท ได้สิทธิ์จองชั้นเรียน (แต่ไม่ได้สิทธ์เรียนปรับพื้นฐาน)

2. ชำระจำนวน 33,106.75 บาท ได้สิทธิ์:

  • จองชั้นเรียน
  • เรียนคอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  

โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสมัครได้ที่แผนกธุรการพร้อมชำระค่าจองชั้นเรียน (ค่าเล่าเรียน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. ชำระจำนวน 12,000 บาท ได้สิทธิ์จองชั้นเรียน (แต่ไม่ได้สิทธ์เรียนปรับพื้นฐาน)

2. ชำระจำนวน 34,750 บาท ได้สิทธิ์:

  • จองชั้นเรียน
  • เรียนคอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ      
Powered by MakeWebEasy.com