นักเรียนอนุบาลอำไพ แสดงความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ  Ampai Students show their ability.
Interview from parent of successful student
2023 Dancing Competition - We got the First Place

ที่โรงเรียนอนุบาลอำไพ มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าไปและเด็กได้ใช้ศาสตร์เหล่านี้ในการแก้ปัญหา โดยเน้นให้เด็กได้ลงมือทำ คิดวางแผน ค้นหาคำตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะใช้ STEAM ในการจัดประสบการณ์ให้นักเรียน เดือนละ 1 ครั้ง

ที่โรงเรียนอนุบาลอำไพจัดให้มีการจัดประสบการณ์แบบ Project Approach อย่างน้อยภาคเรียนละครั้งๆละ1-3 สัปดาห์ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ผู้ปกครอง ครู ชุมชน จะเป็นแหล่งข้อมูลให้เด็กๆสืบค้นเพื่อสรุปแนวคิดออกมาเป็นข้อสมมุติฐานในการทำโครงงานและสรุปโครงการที่ได้จากการทดลอง การสังเกต หรือ สำรวจ

ที่อนุบาลอำไพ เด็กๆจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งจะมีครูเจ้าของภาษามาสอนทุกวันทุกห้อง และแต่ละห้องจะมีครูฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถทางภาษาในระดับสูงเทียบเท่าเจ้าของภาษามาเป็นครูประจำชั้น ที่อำไพ ครูชาวไทยทุกคนต้องได้รัีบการฝึกฝนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ทุกคน สำหรับภาษาไทยและจีนนั้นก็จะมีครูผู้รับผิดชอบป็นผู้สอน.

หลักสูตร PRE KINDERGARTEN ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็กเล็ก  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ 

Whole Language ++ & Activity- Based Tri-Lingual Curriculum ในหลักสูตร 3 ภาษาของอนุบาลอำไพ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างทักษะการใช้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้