โปรแกรม และหลักสูตร

หลักสูตร PRE KINDERGARTEN ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็กเล็ก  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ 

หลักสูตรอนุบาลของเราพัฒนาความมั่นใจความเป็นอิสระความรู้และทักษะชีวิตของเด็ก ๆ ด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาและครูประจำชั้นชาวฟิลิปปินส์

. เรามีหลักสูตรที่บูรณาการอย่างหลากหลาย กิจกรรมเราภูมิใจนำเสนอในหลักสูตรนี้ คือการพัฒนาผู้เรียนผ่านดนตรีและการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะโดยมีลิขสิทธิ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นผู้เรียนทางด้านประสาทสัมผัส ความพร้อมในการอ่านและพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ

ที่อนุบาลอำไพ เด็กๆจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษหลัก ซึ่งจะมีครูเจ้าของภาษามาสอนทุกวันทุกห้อง และแต่ละห้องจะมีครูฟิลิปปินส์ที่มีความสามารถทางภาษาในระดับสูงเป็นครูประจำชั้น สำหรับภาษาไทยและจีนนั้นก็จะมีครูผู้ผู้รับผิดชอบป็นผู้สอน.

 


นักเรียนอนุบาลอำไพ แสดงความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษAmpai Students show their ability.
บทสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นอนุบาล1 น้อง DINNER
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 แสดงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  PRIKWAAN
Powered by MakeWebEasy.com