ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลอำไพตั้งอยู่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ถนนป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือนางสาวจำเรียง บุญมานนท์ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 38 ที่ระบุว่าส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดการศึกษา โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544 รับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 - 6 ปี สอนในระบบสามภาษา ไทยจีนและอังกฤษ โรงเรียนถูกออกแบบเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่วนทางด้านการเรียนการสอนนั้นทางโรงเรียนใช้นวัตกรรมการศึกษาที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทางโรงเรียนเปิดรับเด็กทุกชาติ ศาสนา 

ในปี 2552 โรงเรียนได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย La Rochelle แห่งประเทศฝรั่งเศส ในการร่วมมือกันจัดการศึกษาให้ผู้เรียนในโรงเรียนอนุบาลอำไพ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่ง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมาฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษ ศิลปะ กีฬา และเต้นรำทั้ง Classical Dance (Ballet) และ Modern Dance ในปี 2552

ในปี 2560 โรงเรียนได้จัดทำข้อตกลงนำหลักสูตร Kindermusik จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้าถึงและเข้าใจในศักยภาพการเรียนรู้ที่แตกต่างของเด็ก และมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในสไตล์ที่เขาถนัดและสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด

โรงเรียนอนุบาลอำไพมุ่งมั่นจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา จึงได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยของชาติและโรงเรียนมีความโดดเด่นในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการใช้ Whole Language  ในการจัดการเรียนการสอน และมีครูต่างชาติประจำชั้นในทุกชั้นเรียน จึงทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารในระดับสูง  จากการมุ่งมั่นพัฒนาดังกล่าวส่งผล โรงเรียนประสบความสำเร็จในการสอบแข่งขัน เช่น รางวัลเหรียญทองทางภาษาอังกฤษในการแข่งขันทักษะวิชาการของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงวรายตลอดมา อีกทั้งผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนยอดนิยมทั้งของรัฐยาลและเอกชน พบว่าผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลอำไพคว้าอันดับ 1-10 หลายปีติดต่อกันใน โปรแกรมพิเศษต่างๆ  ทั้ง English Program หรือ Intensive  English  Program.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้