Honour

จากหลักสูตรอนุบาลอำไพที่มีคุณภาพสูง ตามหลักปรัชญาปฐมวัย ทำให้ผู้เรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากอนุบาลอำไพ ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตลอดมาทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงราย รวมถึงโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร    

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สอบติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งหมด 15 คน

ห้อง Intensive English Course (IEC) จำนวน 9 คน

ห้อง Mini English Program (MEP) จำนวน 5 คน

ห้อง Science and Math (SM) จำนวน 1 คน 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สอบติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ อนุบาลเชียงราย ในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งหมด 6 คน 

ห้อง Intensive English Course (IEC) จำนวน 4 คน

ห้อง Mini English Program (MEP) จำนวน 2 คน

โดย ด.ญ ศศิพิมพ์ จันตะพันธ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนอนุบาลอำไพ สามารถสอบติดห้องพิเศษ IEC ด้วยคะแนน อันดับ 1 อีกด้วย

 

Powered by MakeWebEasy.com