Honour

จากหลักสูตรอนุบาลอำไพที่มีคุณภาพสูง ตามหลักปรัชญาปฐมวัย ทำให้ผู้เรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากอนุบาลอำไพ ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตลอดมาทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงราย รวมถึงโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร    

ปีการศึกษา 2562   นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3สอบติด ได้อันดับ 1 และ 2  ในโรงเรียนประจำจังหวัดยอดนิยม ทั้ง 2 โรงเรียนคือ อนุบาลเชียงราย  ในโปรแกรม MEP และสันโค้งจรูญราษฎร์ ในโปรแกรม IEC
นอกเหนือจากนี้ ยังสอบติดอันดับ 4,7,10,13,15,16 ของ IEC ของ โรงเรียนสันโค้งฯอีกด้วย


ปี 2562 นักเรียนทั้ง4คนนี้ของอนุบาลอำไพกวาด อันดับ1และ2 ในการสอบแข่งขันเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของอนุบาลเชียงรายและสันโค้ง อีกทั้งปีนี้ นักเรียนทั้งห้องสอบติดห้องพิเศษ100%
ดญ. ธนัชพร พิวัฒน์
ดญ.คุณัญญา ไชยการ
ดช.จักรพงศ์ ทวีคุณ
ดช.ชยุต สำราญฤทธิ์

Powered by MakeWebEasy.com