หลักสูตร

5092 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หลักสูตร


Whole Language ++ & Activity- Based Tri-Lingual Curriculum
ในหลักสูตร 3 ภาษาของอนุบาลอำไพ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างทักษะการใช้ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
โดยมีองค์ประกอบที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร 3 ภาษาเป็นอย่างดี 3 องค์ประกอบดังนี้
1. มีหลักสูตร Whole Language++ & Activity- Based Tri-Lingual Curriculum เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีความสามารถในการสื่อสาร 3ภาษาได้อย่างแท้จริง โรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. มีกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็น Activity Based โดยการใช้ Whole Language, Project Approach และ STEAM ก่อให้เกิด บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning คือ ทั้งครูผู้สอนชาวไทยและต่างชาติ จะจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการ เรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน ตั้งคำถาม และถาม อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติที่น่าสนใจ   และใน ปี การศึกษา 2566 ทางโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย ที่ส่งเสริม EF อันจะนำมาซึ่ง ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้